parallax background

Regulamin aukcji

 • 1. Licytacja trwa od 15 do 22 czerwca 2020 godz. 22:00, z zastrzeżeniem pkt. 7. Organizator może w każdej chwili zmienić czas trwania licytacji.
 • 2. Licytacja prowadzona jest na fanpagu PoznajSwojaWioskę na Facebooku.
 • 3. Przedmiotem licytacji są rzeczy opisane na stronie www.PoznajSwojaWioske.pl. Pod każdym opisem znajduje się link do posta na Facebooku, pod którym prowadzona jest aukcja.
 • 4. Cena wywoławcza każdego przedmiotu ustalona jest na 100 zł. Minimalna przebitka to 10 zł.
 • 5. Licytacji dokonuje się podając swoją ofertę w komentarzu pod właściwym postem na Facebooku.
 • 6. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, z uwzględnieniem pkt 4, do momentu zakończenia aukcji.
 • 7. Jeśli przebicie aukcji nastąpi w ciągu 6 godzin przed terminem jej zakończenia, zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejne 24 godziny. Łączny czas przedłużeń aukcji nie może przekroczyć 96 godzin.
 • 8. Po zakończeniu aukcji Zwycięzca otrzyma w wiadomości prywatnej potwierdzenie wygrania aukcji. Po otrzymaniu potwierdzenia, Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić wylicytowaną kwotę w terminie 3 dni na konto zbiórki beneficjenta w serwisie pomagam.pl https://pomagam.pl/agatakesy.
 • 9. Zwycięzcy aukcji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jako że nie występuje w roli konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 • 10. W wypadku niedopełnienia obowiązku wpłaty w terminie podanym w punkcie 8, organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia licytacji.
 • 11. Wydanie przedmiotów następuje po potwierdzeniu dokonania wpłaty.