Multimedia

1. Licytacja trwa od 15 do 22 czerwca 2020 godz. 22:00, z zastrzeżeniem pkt. 7. Organizator może w każdej chwili zmienić czas trwania licytacji.
2. Licytacja prowadzona jest na fanpagu PoznajSwojaWioskę na Facebooku.
3. Przedmiotem licytacji są rzeczy opisane na stronie www.PoznajSwojaWioske.pl. Pod każdym opisem znajduje się link do posta na Facebooku, pod którym prowadzona jest aukcja.
4. Cena wywoławcza każdego przedmiotu ustalona jest na 100 zł. Minimalna przebitka to 10 zł.
5. Licytacji dokonuje się podając swoją ofertę w komentarzu pod właściwym postem na Facebooku.
6. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, z uwzględnieniem pkt 4, do momentu zakończenia aukcji.
7. Jeśli przebicie aukcji nastąpi w ciągu 6 godzin przed ibetnetwork jej zakończenia, zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejne 24 godziny. Łączny czas przedłużeń aukcji nie może przekroczyć 96 godzin.
8. Po zakończeniu aukcji Zwycięzca otrzyma w wiadomości prywatnej potwierdzenie wygrania aukcji. Po otrzymaniu potwierdzenia, Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić wylicytowaną kwotę w terminie 3 dni na konto zbiórki beneficjenta w serwisie pomagam.pl https://pomagam.pl/agatakesy.
9. Zwycięzcy aukcji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jako że nie występuje w roli konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
10. W wypadku niedopełnienia obowiązku wpłaty w terminie podanym w punkcie 8, organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia licytacji.
11. Wydanie przedmiotów następuje po potwierdzeniu dokonania wpłaty.